::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 46  
เข้าชมเดือนนี้ : 831  
เข้าชมปีนี้ : 10,453  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 53,396  
  ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วท.ลำปาง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  09-09-2563
วันที่ 9 กันยายน 2563 ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง อาทิ ห้องปฏิบัติการ Co-Woroking Spec ห้อง  High Industry 4.0 Controlling System Lab ห้อง Fabrication Lab ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ห้องมาตรวิทยาและวัดละเอียด รวมทั้งอาคารเรียนใหม่แผนกวิชาช่างยนต์และช่างเชื่อม ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  โดยมีนายจีระพงษ์ แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมต้อนรับ 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว