::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรค์คาลัย..
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 975  
เข้าชมปีนี้ : 10,256  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,966  
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
   - งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
   - งานครูที่ปรึกษา
   - งานปกครอง
   - งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
   - งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
   - งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


 

นายวิฑูรย์ จิรัคคกุล
หน.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางโชติมา วัยวัฒน์
หน.งานครูที่ปรึกษา
   
นายสุวิทย์ สุระกิจ
หน.งานปกครอง
นางปราณี เสนาสังข์
หน.งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
นางแจ่มจันทร์ กองแก้ว
หน.งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายเสน่ห์ สุภาเลิศ
หน.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
   


# ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ #