::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 38  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,043  
เข้าชมปีนี้ : 3,508  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,856  
  รับนักศึกษาใหม่ 2561
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เรื่อง การรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561

 
การกรอกข้อมูลผู้สมัครออนไลน์ผ่านระบบ Datacenter.vec.go.th 
-คู่มือการเข้าใช้งานระบบเพื่อกรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ทั้งบน PC และอุปกรณ์ Mobile  อ่านที่นี้ 
-ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงช่องทางการสอบถามการใช้โปรแกรมรับสมัคร ทางโปรแกรม LINE เพื่อเข้ากลุ่ม lptc-admission61 โดย การสแกน QR Code ที่

 
ประเภทโควตา-QUOTA
-ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโควตาสำหรับการบันทึกข้อมูลโปรแกรมรับสมัคร  อ่านที่นี้  
-การเปิดเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส ม.6 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561  อ่านที่นี้  
-ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับ ปวช.และปวส. ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561  อ่านที่นี้  
-ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561 อ่านที่นี้  
-กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561 อ่านที่นี้  
-การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควต้า 2561 อ่านที่นี้

ประเภททั่วไป-REGULAR
-การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ ปีการศึกษา 2561 อ่านที่นี้  

ประเภททวิภาคี-DVE
-ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับ ปวส. ประเภททวิภาคี ปีการศึกษา 2561 อ่านที่นี้ 
** นักศึกษาดำเนินการปรินต์ใบประวัติและใบมอบตัวด้วยตนเอง หากไม่สะดวกทางวิทยาลัยฯ จะมีจุดบริการให้ในวันมอบตัว**