::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 809  
เข้าชมปีนี้ : 10,850  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 76,790  
  การเข้าใช้งานระบบ RMS
คู่มือการใช้งานระบบ (Version 2019)
- 01 คู่มือใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน (ระบบนักเรียน) (ศธ.02 ออนไลน์)
- 02 คู่มือใช้งาน สำหรับครูประจำวิชา
- 03 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE 
- 03.1 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ บุคลากร
- 03.2 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ นักเรียน
- 03.3 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ ผู้ปกครอง

 

คู่มือการใช้งานระบบ (Version 2018)
- 01 คู่มือใช้งาน สำหรับบุคลากรทั่วไป ทุกคน
- 02 คู่มือใช้งาน สำหรับครูประจำวิชา
- 03 คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
- 04 ระบบการเงิน
- 05 ระบบครูที่ปรึกษา
- 06 ระบบโครงการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
- 07 ระบบธุรการ
- 08 ระบบบุคลากร
- 09 ระบบปกครอง
- 10 ระบบรูดบัตร
- 11 ระบบวัดผล
- 12 ระบบสารบรรณ
- 13 ระบบหลักสูตร
- 14 ระบบทะเบียน
- 15 งานประกันคุณภาพ
- 16 ระบบการเงิน