::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 38  
เข้าชมเดือนนี้ : 649  
เข้าชมปีนี้ : 4,840  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 63,085  
  -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( O25- O28 )
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  พ.ศ.2562