::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 41  
เข้าชมเดือนนี้ : 652  
เข้าชมปีนี้ : 4,843  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 63,088  
  -การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( O21- O24 )
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน
  • แผนการจัดหาวัสดุ ช่วงเวลา กันยายน - ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563
O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี