::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 45  
เข้าชมเดือนนี้ : 744  
เข้าชมปีนี้ : 12,089  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 70,334  
  -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ( O18 - O20 )
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี