::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 36  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,298  
เข้าชมปีนี้ : 12,311  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 55,254  
  -การประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์ ( O7 )
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์