::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 43  
เข้าชมเดือนนี้ : 742  
เข้าชมปีนี้ : 12,087  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 70,332  
  -ข้อมูลพื้นฐาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลพื้นฐาน ( O1 - O6 )

O1. โครงสร้าง
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  • แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5. ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น พ.รบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา เป็นต้น – อาจทำเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน – ควรจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน