::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 3,759 ครั้ง
 ประกาศ : 28 ธันวาคม 2560 16:16:04       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :                                    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

เรื่องกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561


                                               วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
 
            1.ผู้สมัครระดับ ปวช.  สอบสัมภาษณ์เวลา 08.00 น.  ณ อาคารอาคารอเนกประสงค์ 70 ปี
            2.ผู้สมัครระดับ ปวส.  สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น.  ณ อาคารอาคารอเนกประสงค์ 70 ปี
 
            หมายเหตุ  1. สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเฉพาะโควตาภายนอก
                            2. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา