::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 9,019 ครั้ง
 ประกาศ : 22 มกราคม 2561 13:30:14       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561

 
1. ประกาศรายชื่อ ระดับ ปวช.
 
01_ช่างยนต์  -->คลิ๊กที่นี้
02_ช่างกลโรงงาน MEP -->คลิ๊กที่นี้
02_ช่างกลโรงงาน  -->คลิ๊กที่นี้
03_โครงสร้าง (ช่างเชื่อม)  -->คลิ๊กที่นี้
04_ช่างไฟฟ้ากำลัง MEP -->คลิ๊กที่นี้
04_ช่างไฟฟ้ากำลัง  -->คลิ๊กที่นี้
05_ช่างอิเล็กทรอนิกส์ MEP  -->คลิ๊กที่นี้
05_ช่างอิเล็กทรอนิกส์  -->คลิ๊กที่นี้
06_ช่างก่อสร้าง MEP -->คลิ๊กที่นี้
06_ช่างก่อสร้าง -->คลิ๊กที่นี้
08_เมคคาทรอนิกส์  -->คลิ๊กที่นี้
09_เทคโนโลยีสารสนเทศ  -->คลิ๊กที่นี้
 
2. ประกาศรายชื่อ  ระดับ ปวส.

01_เทคนิคยานยนต์  -->คลิ๊กที่นี้
02_เครื่องมือกล -->คลิ๊กที่นี้
03_ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม  -->คลิ๊กที่นี้
04_ไฟฟ้ากำลัง  -->คลิ๊กที่นี้
04_ไฟฟ้าควบคุม -->คลิ๊กที่นี้


3. ประกาศรายชื่อ  ระดับ ปวส. ม.6

01_ปวส.ม.6_เทคนิคยานยนต์  -->คลิ๊กที่นี้
02_ปวส.ม.6_ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม  -->คลิ๊กที่นี้
03_ปวส.ม.6_ไฟฟ้ากำลัง -->คลิ๊กที่นี้
04_ปวส.ม.6_อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  -->คลิ๊กที่นี้
04_ปวส.ม.6_คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  -->คลิ๊กที่นี้
05_ปวส.ม.6_เทคนิคก่อสร้าง -->คลิ๊กที่นี้
06_ปวส.ม.6_โยธา -->คลิ๊กที่นี้
07_ปวส.ม.6_เมคคาทรอนิกส์ฯ  -->คลิ๊กที่นี้