::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับ ปวช.และปวส. ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 6,350 ครั้ง
 ประกาศ : 26 มกราคม 2561 11:44:35       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับ ปวช.และปวส. ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกระดับ -->อ่านที่นี้

1. ระดับ ปวช.
01_ช่างยนต์ MEP   -->คลิ๊กที่นี้
01_ช่างยนต์  -->คลิ๊กที่นี้
02_ช่างกลโรงงาน MEP  -->คลิ๊กที่นี้
02_ช่างกลโรงงาน  -->คลิ๊กที่นี้
02_ช่างกลโรงงาน -แม่พิมพ์โลหะ -->คลิ๊กที่นี้
03_ช่างเชื่อมโลหะ  -->คลิ๊กที่นี้
04_ช่างไฟฟ้ากำลัง MEP -->คลิ๊กที่นี้
04_ช่างไฟฟ้ากำลัง  -->คลิ๊กที่นี้
05_ช่างอิเล็กทรอนิกส์ MEP -->คลิ๊กที่นี้
05_ช่างอิเล็กทรอนิกส์  -->คลิ๊กที่นี้
06_ช่างก่อสร้าง MEP  -->คลิ๊กที่นี้
06_ช่างก่อสร้าง -->คลิ๊กที่นี้
08_เมคคาทรอนิกส์  -->คลิ๊กที่นี้
09_เทคโนโลยีสารสนเทศ  -->คลิ๊กที่นี้

2. ระดับ ปวส.
01_เทคนิคยานยนต์  -->คลิ๊กที่นี้
02_เครื่องมือกล  -->คลิ๊กที่นี้
03_ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม  -->คลิ๊กที่นี้
04_ไฟฟ้ากำลัง  -->คลิ๊กที่นี้
04_ไฟฟ้าควบคุม  -->คลิ๊กที่นี้
05_อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  -->คลิ๊กที่นี้
05_คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  -->คลิ๊กที่นี้
06_เทคนิคก่อสร้าง  -->คลิ๊กที่นี้
07_เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  -->คลิ๊กที่นี้
08_เทคโนโลยีสารสนเทศ  -->คลิ๊กที่นี้

3. ระดับ ปวส. ม6
01_เทคนิคยานยนต์ ม6 -->คลิ๊กที่นี้
02_ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม  ม6  -->คลิ๊กที่นี้
03_ไฟฟ้ากำลัง  ม6  -->คลิ๊กที่นี้
04_อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม6  -->คลิ๊กที่นี้
04_คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม6  -->คลิ๊กที่นี้
05_เทคนิคก่อสร้าง ม6  -->คลิ๊กที่นี้
05_โยธา ม6 -->คลิ๊กที่นี้
06_เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม6  -->คลิ๊กที่นี้

4. สำรอง
ระดับ ปวช.
01_ช่างยนต์  -->คลิ๊กที่นี้
02_ช่างกลโรงงาน  -->คลิ๊กที่นี้
03_ช่างก่อสร้าง -->คลิ๊กที่นี้
03_โยธา -->คลิ๊กที่นี้

ระดับ ปวส.
01_เทคนิคยานยนต์  -->คลิ๊กที่นี้
02_ไฟฟ้ากำลัง -->คลิ๊กที่นี้
02_ไฟฟ้าควบคุม  -->คลิ๊กที่นี้

ระดับ ปวส. ม6
01_เทคนิคยานยนต์ ม6  -->คลิ๊กที่นี้
02_อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม6  -->คลิ๊กที่นี้
03_โยธา ม6  -->คลิ๊กที่นี้