::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อายุต่ำกว่า 20 ปี
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 35 ครั้ง
 ประกาศ : 09 สิงหาคม 2561 08:01:40       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : วีนพุธที่  8  สิงหาคม  2561  ว่าที่ร้อยตรีณดิษ  วรรณดกฏ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  อายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียนในการให้คำแนะนำและปรึกษา  ซึ่งจะมีการอบรมนักเรียนให้มีความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเครื่อข่ายระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงอาหาร  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง