p ::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
 กำหนดการรับนักเรียน นักศึกษา รูปแบบออนไลน์ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก 2563
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 16,416 ครั้ง
 ประกาศ : 05 พฤษภาคม 2563 16:31:57       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
กำหนดการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
(ฉบับปรับเปลี่ยนกระบวนการรับสมัครเป็นรูปแบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2563

 
 • ประกาศการรับสมัครฯ รอบเพิ่มเติม รอบวันที่ 5-7-8-12 พฤษภาคม 2563 >> อ่านที่นี่
 • วิทยาลัยแจ้งยกเลิกประกาศฉบับเดิม
 • รายละเอียดประกาศการรับสมัครฯ ฉบับล่าสุด 19 มีค 63 >> อ่านรายละเอียดโดยละเอียดที่นี่   
  (ทั้งนี้แนะนำให้นักเรียน และผู้ปกครองติดตามอ่านข่าวสารอย่างสม่ำเสมอจากเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ไวรัส Covid 19)

   
 • กำหนดการอย่างย่อ แบบออนไลน์

 • นักเรียนสามารถดูยอดที่ต้องการรับในแต่ละสาขาเพื่อประกอบการพิจารณา  >> ระดับ ปวช.  และระดับ ปวส. 

ขั้นตอนปฎิบัติ (แบบออนไลน์)
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลผ่านทางระบบรับสมัคร (หากนักเรียนได้กรอกข้อมูลแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนต่อไป หรือหากมีความประสงค์จะยกเลิกข้อมูลที่สมัครไปแล้วเพื่อสมัครใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ตามคำแนะนำขั้นตอนการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Datacenter ด้านล่างนี้)

ขั้นตอนที่ 2 : ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งคะแนนการทดสอบจาก สทศ. (ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ) >>  อ่านที่นี่  (3 เมษายน 2563)

ขั้นตอนที่ 3 : ส่งข้อมูลไฟล์ pdfไปยังฐานข้อมูลฯ โดยปฏิบัติ ดังนี้ (ในแต่ละระดับที่สมัคร)
3.1 ส่งคะแนนการทดสอบจาก สทศ. แบบออนไลน์ 
3.2 ทำการกรอกข้อมูลแบบสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
 (นักเรียนแต่ละระดับต้องทำทั้ง 2 ขั้นตอน* และจะต้องทำการ log in email ด้วย gmail ของ google เท่านั้น จึงจะสามารถอัพโหลดไฟล์ได้)


ระดับ ปวช.* 
 • ฐานข้อมูลการนำส่งผลคะแนน สทศ. ออนไลน์ สำหรับผู้สมัคร ระดับ ปวช.   >> ปิดระบบผู้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฐานข้อมูลแบบสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับผู้สมัคร ระดับ ปวช.   >> ปิดระบบผู้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับ ปวส.* 
 • ฐานข้อมูลการนำส่งผลคะแนน สทศ. ออนไลน์ สำหรับผู้สมัคร ระดับ ปวส.   >> ปิดระบบผู้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฐานข้อมูลแบบสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับผู้สมัคร ระดับ ปวส.  >> ปิดระบบผู้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม


ขั้นตอนที่ 4 : ดูประกาศผลผู้มีสิทธิ์มอบตัว >>แบบปกติ  และ >>แบบทวิภาคี  (ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ)

ขั้นตอนที่ 5 : รายงานตัวและมอบตัวแบบออนไลน์ (ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ)
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการมอบตัวจากเว็บไซต์วิทยาลัยฯ >>แบบปกติ  และ >>แบบทวิภาคี 
 • ขำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ไปที่ ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เลขที่ 5943018235
 • ส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิปธนาคาร) และระบุแบบวัดตัดตัวเครื่องแต่งกายไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลออนไลน์ในช่องตารางด้านล่างนี้ของแต่ละระดับชั้น เพื่อยืนยันข้อมูลการชำระเงินและเครื่องแต่งกาย (โดยจะต้องทำการ log in email ด้วย gmail ของ google เท่านั้น จึงจะสามารถอัพโหลดไฟล์ได้)
ระดับ ปวช. ทั้งแบบปกติ และแบบทวิภาคี * (กรอกข้อมูลได้ระหว่าง 18-30 เมษายน 2563 เวลา 24.00น)
 • ปิดระบบ!!!โปรแกรมฐานข้อมูลการส่งหลักฐานการชำระเงินออนไลน์ และแบบวัดตัดตัวเครื่องแต่งกาย  ระดับ ปวช. <<คลิ๊กที่นี่>> 
ระดับ ปวส. สายตรง * (กรอกข้อมูลได้ระหว่าง 18-30 เมษายน 2563 เวลา 24.00น)
 • ปิดระบบ!!!โปรแกรมฐานข้อมูลการส่งหลักฐานการชำระเงินออนไลน์ และแบบวัดตัดตัวเครื่องแต่งกาย   ระดับ ปวส.สายตรง  <<คลิ๊กที่นี่>> 
ระดับ ปวส. ม.6หรือเทียบเท่า * (กรอกข้อมูลได้ระหว่าง 18-30 เมษายน 2563 เวลา 24.00น)
 • ปิดระบบ!!!โปรแกรมฐานข้อมูลการส่งหลักฐานการชำระเงินออนไลน์ และแบบวัดตัดตัวเครื่องแต่งกาย ะดับ ปวส.ม.6/เทียบเท่า <<คลิ๊กที่นี่>>  
ระดับ ปวส. ทวิภาคี * (กรอกข้อมูลได้ระหว่าง 18-30 เมษายน 2563 เวลา 24.00น)
 • ปิดระบบ!!!โปรแกรมฐานข้อมูลการส่งหลักฐานการชำระเงินออนไลน์ และแบบวัดตัดตัวเครื่องแต่งกาย   ระดับ ปวส. ทวิภาคี <<คลิ๊กที่นี่>>