::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
 การรับนักเรียน นักศึกษา รูปแบบออนไลน์ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ปีการศึกษา 2563  
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 10,917 ครั้ง
 ประกาศ : 10 เมษายน 2563 08:13:09       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
(ฉบับปรับเปลี่ยนกระบวนการรับสมัครเป็นรูปแบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2563

 
 • วิทยาลัยแจ้งยกเลิกประกาศฉบับเดิม
 • รายละเอียดประกาศการรับสมัครฯ ฉบับล่าสุด 19 มีค 63 >> อ่านรายละเอียดโดยละเอียดที่นี่   
  (ทั้งนี้แนะนำให้นักเรียน และผู้ปกครองติดตามอ่านข่าวสารอย่างสม่ำเสมอจากเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ไวรัส Covid 19)
   
 • กำหนดการอย่างย่อ แบบออนไลน์

 • นักเรียนสามารถดูยอดที่ต้องการรับในแต่ละสาขาเพื่อประกอบการพิจารณา  >> ระดับ ปวช.  และระดับ ปวส. 

ขั้นตอนปฎิบัติ (แบบออนไลน์)
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลผ่านทางระบบรับสมัคร (หากนักเรียนได้กรอกข้อมูลแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนต่อไป หรือหากมีความประสงค์จะยกเลิกข้อมูลที่สมัครไปแล้วเพื่อสมัครใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ตามคำแนะนำขั้นตอนการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Datacenter ด้านล่างนี้)
ขั้นตอนที่ 2 : ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งคะแนนการทดสอบจาก สทศ. (ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ) >>  อ่านที่นี่  (3 เมษายน 2563)

ขั้นตอนที่ 3 : ส่งข้อมูลไฟล์ pdfไปยังฐานข้อมูลฯ เพื่อทำการดังนี้
3.1 ส่งคะแนนการทดสอบจาก สทศ.  แบบออนไลน์ และ หลักฐานวุฒิการศึกษา
3.2 ทำการกรอกข้อมูลแบบสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
 (นักเรียนแต่ละระดับต้องทำทั้ง 2 ขั้นตอน* และจะต้องทำการ log in email ด้วย gmail ของ google เท่านั้น จึงจะสามารถอัพโหลดไฟล์ได้)

ระดับ ปวช.*
 • ฐานข้อมูลการนำส่งผลคะแนน สทศ. ออนไลน์และวุฒิการศึกษา สำหรับผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.   **ปิดระบบ
 • ฐานข้อมูลแบบสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.   **ปิดระบบ
ระดับ ปวส.*
 • ฐานข้อมูลการนำส่งผลคะแนน สทศ. ออนไลน์ และวุฒิการศึกษา สำหรับผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.   **ปิดระบบ
 • ฐานข้อมูลแบบสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส **ปิดระบบ

ขั้นตอนที่ 4 : ดูประกาศผลผู้มีสิทธิ์มอบตัว * เลื่อนการประกาศผล  (ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ)

ขั้นตอนที่ 5 : รายงานตัวและมอบตัวแบบออนไลน์ (ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ)
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการมอบตัวจากเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
 • ขำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ไปที่ ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เลขที่ 5943018235
 • ส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิปธนาคาร) ไปยังฐานข้อมูลการส่งหลักฐานการชำระเงินออนไลน์ เพื่อยืนยันการชำระเงิน (จะต้องทำการ log in email ด้วย gmail ของ google เท่านั้น จึงจะสามารถอัพโหลดไฟล์ได้)
ระดับ ปวช.*
 • ฐานข้อมูลการส่งหลักฐานการชำระเงินออนไลน์ ผู้มอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. <<คลิ๊กที่นี่>> หรือทำการสแกน QR
ระดับ ปวส.*
 • ฐานข้อมูลการส่งหลักฐานการชำระเงินออนไลน์ สำหรับผู้มอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. <<คลิ๊กที่นี่>> หรือทำการสแกน QR