::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษา
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 635 ครั้ง
 ประกาศ : 21 กรกฏาคม 2563 08:56:17       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  • ขั้นตอนที่ 1 ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มี เข้ากับสัญญาณเครือข่าย กรณีที่เป็นระบบ wifi ให้ connect อุปกรณ์ accesspoint  ในชื่อที่ขึ้นต้นด้วย LPTC-wifi@By_AIS หรือ LPTC-wifi@By_true ดังรูป
 

  • ขั้นตอนที่ 2.1 พิมพ์ https://login.winhotspot.net:4100/ ที่ ฺaddress bar โปรแกรม Browser เช่น chrome edge firefox safari เป็นต้น ดังรูป
  • หรือขั้นตอนที่ 2.2 อีกช่องทางหนึง ให้เข้าที่เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.lampangtc.ac.th/  แล้วทำการคลิ๊กที่ banner ดังรูป 

  • ขั้นตอนที่ 3 เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน คือ รหัสประจำตัวนักเรียน และรหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 01/01/2540 แล้วกดปุ่มเพื่อทำการ Login ดังรูป 
  • หากต้องการออกจากระบบให้ ทำตามขั้นตอนที่ 2.1 หรือ 2.2 จากนั้นให้กดปุ่มเพื่อทำการ log out ต่อไป ดังรูป