::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม รอบพิเศษ รอบที่่ 1   
  การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับ นศ.เดิม) 
  การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ปีการศ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดการวัดผล/ประเมินผล ภาคเรียนที่่ 2/2561 
  ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (สำหรับครู) 
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  
  ขั้นตอนการกรอกข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไข) 
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัว วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระบบทั่วไป (ประเภทโควตา) 2562 
  ประกาศผลการคัดเลือก นศ. และมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา (ภายใน) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษ 
มีข้อมูลทั้งหมด  43  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5