::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   
  ยอดการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุง 23 มีค 61   
  การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาเดิม) 
  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ ปีการศึกษา 2561   
  การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  
  การเปิดเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส ม.6 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561 
  ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับ ปวส. ประเภททวิภาคี ปีการศึกษา 2561 
  ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับ ปวช.และปวส. ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  14  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2