::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ(ฉบับที่ 10)   
  ขั้นตอนขอรับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์(ปวช.)และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ 2000 บาท 
  ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ(ฉบับที่ 9) 
  ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ(ฉบับที่ 8) 
  ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ(ฉบับที่ 7) 
  ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ(ฉบับที่ 6) 
  ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ(ฉบับที่ 5) 
  ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ(ฉบับที่ 4) 
  ประกาศลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมนักศึกษาตกค้าง กรณีพิเศษ 7-9 กรกฎาคม 2564 NEW! 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข) 
มีข้อมูลทั้งหมด  141  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>