::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การพ้นสภาพของนักศึกษา (รหัสตกค้าง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2-2561 
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 
  กำหนดการสอบและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 
  แจ้งนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าใช้งานระบบ RMS2016 
  แจ้งการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปางสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่เข้าใช 
  การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม รอบพิเศษ 
  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  28  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3