::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2560 
  การพ้นสภาพของนักศึกษา (รหัสตกค้าง) ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  การลงทะเบียนเรียนและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  คู่มือการใช้งาน RMS 2016 
  ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปางประเภทโควตา ปีการศึก 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา 
  การรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 
  กำหนดการจัดประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยเทนิคลำปาง ระดับปวช.1-3 
  อัตราค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559 
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ซ้ำ 
มีข้อมูลทั้งหมด  30  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3