::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำปาง หยุดการเรียน การสอน 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิค (กฟผ.) 
  ประกาศ เรื่องการพ้นสภาพของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2560 
  คู่มือการใช้งาน RMS2016 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 
  แจ้งกำหนดการกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560 (ปวช.1) 
  คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016 สำหรับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  กำหนดส่งเอกสารการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง) 
  การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่1/2560 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภท ทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  43  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5