::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัว วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระบบทั่วไป (ประเภทโควตา) 2562 
  ประกาศผลการคัดเลือก นศ. และมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา (ภายใน) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 
  การรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบทวิภาคี ประเภทโควตาภายใน ระดับปวส. ปีการศึกษา 2562 
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 
  การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ปรับปรุงพุทธศักราช 2561) 
  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควต้า ประจำปีการศึก 
  ใบรับจองเหรียญองค์พระวิษณุกรรมและเสื้อ งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  การพ้นสภาพของนักศึกษา (รหัสตกค้าง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  35  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/4

1 2 3 4