::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 25 
  เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560-2561 
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ปวช. และหมายเลขห้องพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดนัดหมายการสอบ V-NET (สำหรับนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2)  
  การพ้นสภาพของนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  ข้อกำหนด กติกา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2560 
  แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2560 
  การพ้นสภาพของนักศึกษา (รหัสตกค้าง) ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  การลงทะเบียนเรียนและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  37  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/4

1 2 3 4