::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   
  ตอนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศจีน   
  โครงชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
  โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
  โครงการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศจีน 
  โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  โครงการสร้างครู และ นักศึกษาแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม 
  โครงการ กต.ตร. ตำรวจภูธรภาค 5 สอนสอนลูกหลานมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100% 
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  239  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>