::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ประจ 
  การปฐมนิเทศ และทำสัญญานักเรียน นักศึกษา พร้อมผู้ปกครองก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  ปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561  
  อาหารปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 
  โครงการทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 
  FIX IT CENTER THAILAND 4.0 
  THAILAND - KOREA TVET Development Cooperation 23 April - 8 May, 2018 
มีข้อมูลทั้งหมด  213  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>