::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครูปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2561    
  การมอบประกาศนียบัตรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอินโดนีเชีย 
  อบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม  
  พิธีเปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25 
  ร่วมงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ 
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมพัฒนาวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
  การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ.-สอศ ภายใต้โครงการความร่วมมือกำลังคนระดับ 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษา 
  ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อประหยัดพลังงาน 
มีข้อมูลทั้งหมด  226  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>