::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  อบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ช่อดอกไม้จันทน์ "ช่อแก้ว”   
  โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีตามหลักสูตร 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เขลางค์นครเกมส์”  
  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 
  เตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
  รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
  พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครูปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2560  
  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมกันบริจาคโลหิต  
  พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แบริ่ง แบบลูกกลิ้ง Rolling Element Bearing Learling Center 
มีข้อมูลทั้งหมด  202  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>