::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 
  การเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรุ้ทางวิชาชพี PLC ในสถานศึกษา 
  โครงการปฐมนิเทศ และทำสัญญานักเรียน นักศึกษา พร้อมผู้ปกครอง ก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
  กิจกรรม อาชีวะอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
  งานมุทิตานุสรณ์ 
  การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 
  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการสนับสนุนเงินประกอบธุรกิจ 
  กิจกรรมอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
  นิทรรศกาลหุ้นยต์เชียร์ลีดเดอร์บริษัทมูละตะประเทศไทย 
มีข้อมูลทั้งหมด  277  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>