::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่วมเป็นวิทยากร อบรม เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาและติดตามบทบาทครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
  ร่วมบรรยาย การอบรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ระบบออนไลน์ 
  ต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี  
  สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบห้องเรียนที่ติดฟิล์มกรองแสงแผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา 
  ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ อบรมสัมมนาครูที่ปรึกษารูแบบทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชล 
  รับฟังการบรรยายธรรมะ และรายงานผลโครงการทหารพันธ์ุดี ของมณฑลทหารบกที่ 32  
  โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  
  โครงการสานต่อการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงิน โครงการ Fin ดี 
  สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
  สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบสื่อการเรียนการสอน แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  657  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>