::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคลำปาง   
  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561   
  FIX IT CENTER THAILAND 4.0 
  THAILAND - KOREA TVET Development Cooperation 23 April - 8 May, 2018 
  โครงการกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2561 
  โครงการกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2561 
  พิธีสรงน้ำองค์พระวิษณุกรรมและรดน้ำดำหัว ประจำปี 2561  
  โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 
  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  ที่ปรึกษาตรวจเยี่ยม โครงการอาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
มีข้อมูลทั้งหมด  207  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>