::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560    
  การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ   
  นิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560   
  มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย 
  หารือร่วมหลักสูตรการเรียน การสอน สาขางานตัวถังและสี  
  สาธารณรัฐเกาหลี ศึกษาดูงาน เพื่อวางแผนทำความร่วมมือทางด้านการศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  
   มอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้คะแนนดีเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
  มอบใบประกาศนียบัตร โลห์ และของที่ระลึกให้กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลี 
  มอบใบประกาศการอบรมหลักสูตรโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกับชุมชน  
มีข้อมูลทั้งหมด  174  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>