::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประชุมหารือ Inter-country Student Exchange with Industry ร่วมกับ SEAMEO สอศ.SEAMEOLEC และ กระทรวงศึก   
  ต้อนรับผู้บริหาร ครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง   
  บริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์   
  รับ-มอบ โล่เกียรติยศ สถานศึกษาดีเด่น โครงการ รด. จิตอาสา    
  มอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียน แลกเปลี่ยน จาก ประเทศอินโดนีเซีย    
  ประกวดผลงานวิชาการในประเภท ผลงานกลุ่มเยาวชน ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
  โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคน 
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
   รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ระดับภาค 
  บริษัท อาซิฟา จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง” และมอบทุนการศึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  181  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>