::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 
  ประกาศ ขายซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 120 รายการ 
  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาอังกฤษ 
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างยนต์ 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน แผนก.... 
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้ากำลัง 
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกเทคนิคพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  82  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9