::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน   
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน 
  เชิญชวนเสนอคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนโทรศัพร์ 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 
  ประกาศ ขายซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 120 รายการ 
  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาอังกฤษ 
มีข้อมูลทั้งหมด  88  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9