::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
  ประเภท : ข่าวงานครูที่ปรึกษาและงานแนะแนว   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2565 
  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565 
  ประกาศงานแนะแนว เอกสารประกอบผู้กู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 
  ประกาศจากงานแนะแนว คู่มือและขั้นตอนการสมัคร กยศ. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  4  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1