|  
เมนูหลัก -Main menu-
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺ-Personal Info-
ประวัติส่วนตัว ฺ(My profile)
ประวัติการศึกษา (Education)
หน้าที่พิเศษ (Assignment)
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ (Lecturer/Training/Ref.)
รางวัลฯ/เครื่องราชฯ (Award / insignia)
รายวิชาที่สอน -Course-
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 120  
เข้าชมปีนี้ : 3,451  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,210  

   เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116  [อ่าน : 286 ครั้ง]
       รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ..... (อ่านต่อ)

   โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2116
 U1 ความรู้พื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม  [อ่าน : 722 ครั้ง]
     U1 ความรู้พื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม ..... (อ่านต่อ)
 U2 สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  [อ่าน : 471 ครั้ง]
     U2 สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ..... (อ่านต่อ)
 U3 การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล  [อ่าน : 468 ครั้ง]
     U3 การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล ..... (อ่านต่อ)
 U5 การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์  [อ่าน : 472 ครั้ง]
     U5 การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ ..... (อ่านต่อ)
 U6 โทรศัพท์เคลื่อนที่  [อ่าน : 472 ครั้ง]
     U6 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..... (อ่านต่อ)
 U7 การสื่อสารไมโครเวฟ  [อ่าน : 451 ครั้ง]
     U7 การสื่อสารไมโครเวฟ ..... (อ่านต่อ)
 U8 การสื่อสารผ่านดาวเทียม  [อ่าน : 441 ครั้ง]
     U8 การสื่อสารผ่านดาวเทียม ..... (อ่านต่อ)
 U9 การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง  [อ่าน : 435 ครั้ง]
     U9 การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ..... (อ่านต่อ)
 U10 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol)  [อ่าน : 443 ครั้ง]
     U10 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol) ..... (อ่านต่อ)

   ระบบโทรคมนาคม 3105-2008
U1 พื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคม [อ่าน : 454 ครั้ง] U2 แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนำไปใช้งาน [อ่าน : 385 ครั้ง]
U3 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ [อ่าน : 369 ครั้ง] U4 ระบบวิทยุสื่อสาร [อ่าน : 423 ครั้ง]
U5 ระบบวิทยุกระจายเสียง AM และ FM [อ่าน : 392 ครั้ง] U6 เทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ [อ่าน : 426 ครั้ง]
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
 
เนื้อหารายวิชา -Course data-
  โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2166
  เขียนแบบอิเล็กฯด้วยคอมฯ 2105-2107/20128-1001
   ระบบสื่อสารดิจิตอล 3105-9009
  โทรศัพท์ 2105-2117
ELEC -Course Outline-
  3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  20128-1001 เขียนแบบอิเล็กฯด้วยคอมพิวเตอร์
  3105-2006 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
  3105-9009 ระบบสื่อสารดิจิตอล
  3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอ
  3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  2105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  20105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  20105-2114 โทรศัพท์
Computer -Course Outline-
  20204-2002 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
  20901-1005 ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
เทคโนโลยีน่ารู้ -Tech know-
  Arduino