|  
เมนูหลัก -Main menu-
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺ-Personal Info-
ประวัติส่วนตัว ฺ(My profile)
ประวัติการศึกษา (Education)
หน้าที่พิเศษ (Assignment)
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ (Lecturer/Training/Ref.)
รางวัลฯ/เครื่องราชฯ (Award / insignia)
รายวิชาที่สอน -Course-
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 33  
เข้าชมปีนี้ : 8,212  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,900  

   โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2116
 U1 ความรู้พื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม  [อ่าน : 1,248 ครั้ง]
     U1 ความรู้พื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม ..... (อ่านต่อ)
 U2 สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  [อ่าน : 940 ครั้ง]
     U2 สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ..... (อ่านต่อ)
 U3 การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล  [อ่าน : 937 ครั้ง]
     U3 การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล ..... (อ่านต่อ)
 U5 การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์  [อ่าน : 946 ครั้ง]
     U5 การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ ..... (อ่านต่อ)
 U6 โทรศัพท์เคลื่อนที่  [อ่าน : 923 ครั้ง]
     U6 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..... (อ่านต่อ)
 U7 การสื่อสารไมโครเวฟ  [อ่าน : 908 ครั้ง]
     U7 การสื่อสารไมโครเวฟ ..... (อ่านต่อ)
 U8 การสื่อสารผ่านดาวเทียม  [อ่าน : 885 ครั้ง]
     U8 การสื่อสารผ่านดาวเทียม ..... (อ่านต่อ)
 U9 การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง  [อ่าน : 881 ครั้ง]
     U9 การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ..... (อ่านต่อ)
 U10 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol)  [อ่าน : 893 ครั้ง]
     U10 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol) ..... (อ่านต่อ)

   ระบบโทรคมนาคม 3105-2008
U1 พื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคม [อ่าน : 901 ครั้ง] U2 แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนำไปใช้งาน [อ่าน : 826 ครั้ง]
U3 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ [อ่าน : 827 ครั้ง] U4 ระบบวิทยุสื่อสาร [อ่าน : 880 ครั้ง]
U5 ระบบวิทยุกระจายเสียง AM และ FM [อ่าน : 834 ครั้ง] U6 เทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ [อ่าน : 876 ครั้ง]
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
 
เนื้อหารายวิชา -Course data-
  การสื่อสารข้อมูล 3128-2301
  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 20100-1005
  โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2166
  เขียนแบบอิเล็กฯด้วยคอมฯ 2105-2107/20128-1001
   ระบบสื่อสารดิจิตอล 30105-9008
  โทรศัพท์ 2105-2117
ELEC -Course Outline-
  20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  3105-2006 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
  3105-9009 ระบบสื่อสารดิจิตอล
  3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอ
  3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  2105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  20105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  20105-2114 โทรศัพท์
Computer -Course Outline-
  20204-2002 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
  20901-1005 ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
  20128-1001 เขียนแบบอิเล็กฯด้วยคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีน่ารู้ -Tech know-
  Arduino