|  
เมนูหลัก Main menu
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺPersonal Info.
ประวัติส่วนตัว ฺMy profile
ประวัติการศึกษา Education
หน้าที่พิเศษ Assignment
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ Lecturer/Training/Referee
รางวัลที่ได้รับ Award
รายวิชาที่สอน Course
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 205  
เข้าชมปีนี้ : 2,969  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,458  

   โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2116
 U1 ความรู้พื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม  [อ่าน : 438 ครั้ง]
     U1 ความรู้พื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม ..... (อ่านต่อ)
 U2 สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  [อ่าน : 310 ครั้ง]
     U2 สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ..... (อ่านต่อ)
 U3 การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล  [อ่าน : 312 ครั้ง]
     U3 การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล ..... (อ่านต่อ)
 U5 การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์  [อ่าน : 317 ครั้ง]
     U5 การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ ..... (อ่านต่อ)
 U6 โทรศัพท์เคลื่อนที่  [อ่าน : 282 ครั้ง]
     U6 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..... (อ่านต่อ)
 U7 การสื่อสารไมโครเวฟ  [อ่าน : 291 ครั้ง]
     U7 การสื่อสารไมโครเวฟ ..... (อ่านต่อ)
 U8 การสื่อสารผ่านดาวเทียม  [อ่าน : 265 ครั้ง]
     U8 การสื่อสารผ่านดาวเทียม ..... (อ่านต่อ)
 U9 การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง  [อ่าน : 266 ครั้ง]
     U9 การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ..... (อ่านต่อ)
 U10 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol)  [อ่าน : 277 ครั้ง]
     U10 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol) ..... (อ่านต่อ)

   ระบบโทรคมนาคม 3105-2008
U1 พื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคม [อ่าน : 304 ครั้ง] U2 แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนำไปใช้งาน [อ่าน : 246 ครั้ง]
U3 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ [อ่าน : 219 ครั้ง] U4 ระบบวิทยุสื่อสาร [อ่าน : 249 ครั้ง]
U5 ระบบวิทยุกระจายเสียง AM และ FM [อ่าน : 233 ครั้ง] U6 เทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ [อ่าน : 272 ครั้ง]
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
 
เนื้อหารายวิชา Course data
  3128-2115 วิทยาการกาวหนาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
   ระบบสื่อสารดิจิตอล 3105-9009
  โทรศัพท์ 2105-2117
  เขียนแบบอิเล็กฯด้วยคอมฯ 2105-2107/20128-1001
  โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2166
  ระบบโทรคมนาคม 3105-2008
โครงการสอน
  3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอ
  3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  2105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2105-2114 โทรศัพท์
เทคโนโลยีน่ารู้
  Arduino