|  
เมนูหลัก Main menu
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺPersonal Info.
ประวัติส่วนตัว ฺMy profile
ประวัติการศึกษา Education
หน้าที่พิเศษ Assignment
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ Lecturer/Training/Referee
รางวัลที่ได้รับ Award
รายวิชาที่สอน Course
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 236  
เข้าชมปีนี้ : 3,000  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,489  
  รางวัลที่ได้รับ Award
รางวัล/เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา” ชนะเลิศรางวัลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2560
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ (ท.ม.) (2560)
  • รางวัลเหรียญทองงาน World Innovation Awards ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ "อุปกรณ์ป้องกันเด็กติดในรถ Kids alarm" (2560)
  • ครูที่ปรึกษาดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2559)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ (ต.ช.) (2559)
  • รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา (2556)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ (ต.ม.)  (2556)