|  
เมนูหลัก -Main menu-
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺ-Personal Info-
ประวัติส่วนตัว ฺ(My profile)
ประวัติการศึกษา (Education)
หน้าที่พิเศษ (Assignment)
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ (Lecturer/Training/Ref.)
รางวัลฯ/เครื่องราชฯ (Award / insignia)
รายวิชาที่สอน -Course-
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 323  
เข้าชมปีนี้ : 2,915  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,603  
  รางวัลฯ/เครื่องราชฯ (Award / insignia)
รางวัลฯ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Award / insignia)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ (ท.ช.) (2563)
  • ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “อุปกรณ์ป้องกันเด็กติดในรถ” รองชนะเลิศลำดับที่ 1 รางวัลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ระดับชาติ จ.กรุงเทพ ปีการศึกษา 2562
  • ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “เครื่องวัด แจ้งเตือนและลดปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ควบคุมด้วยระบบ IoT” ชนะเลิศรางวัลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
  • ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา” ชนะเลิศรางวัลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2560
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ (ท.ม.) (2560)
  • รางวัลเหรียญทองงาน World Innovation Awards ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ "อุปกรณ์ป้องกันเด็กติดในรถ Kids alarm" (2560)
  • ครูที่ปรึกษาดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2559)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ (ต.ช.) (2559)
  • รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา (2556)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ (ต.ม.)  (2556)