|  
เมนูหลัก -Main menu-
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺ-Personal Info-
ประวัติส่วนตัว ฺ(My profile)
ประวัติการศึกษา (Education)
หน้าที่พิเศษ (Assignment)
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ (Lecturer/Training/Ref.)
รางวัลฯ/เครื่องราชฯ (Award / insignia)
รายวิชาที่สอน -Course-
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 323  
เข้าชมปีนี้ : 2,915  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,603  
  ประวัติการศึกษา (Education)

ระดับ สถานศึกษา ปีที่จบ
 ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2532
 มัธยมศึกษา  โรงเรียนเคนเน็ตแม๊คเคนซี 2535
 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 2538
 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 2540
 ป.ตรี ไฟฟ้าสื่อสาร  สถาบันเทคโนโนโลยีปทุมวัน 2542
 ป.โท (ไฟฟ้า แขนงวิชาอิเล็กฯ โทรคมนาคม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550