|  
เมนูหลัก -Main menu-
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺ-Personal Info-
ประวัติส่วนตัว ฺ(My profile)
ประวัติการศึกษา (Education)
หน้าที่พิเศษ (Assignment)
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ (Lecturer/Training/Ref.)
รางวัลฯ/เครื่องราชฯ (Award / insignia)
รายวิชาที่สอน -Course-
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 323  
เข้าชมปีนี้ : 2,915  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,603  
  หน้าที่พิเศษ (Assignment)

หน้าที่/ตำแหน่ง ฝ่ายงาน ปีการศึกษา
-หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
-แผนงานและความร่วมมือ 2563
-หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
-แผนงานและความร่วมมือ 2562
-หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
-แผนงานและความร่วมมือ 2561
-หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
-เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาฯ
-แผนงานและความร่วมมือ 2560
-หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
-เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาฯ
-แผนงานและความร่วมมือ 2559
-เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาฯ
-แผนงานและความร่วมมือ 2558
-เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาฯ
-แผนงานและความร่วมมือ 2557
-เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาฯ
-แผนงานและความร่วมมือ 2556
-เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาฯ
-แผนงานและความร่วมมือ 2555