|  
เมนูหลัก -Main menu-
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺ-Personal Info-
ประวัติส่วนตัว ฺ(My profile)
ประวัติการศึกษา (Education)
หน้าที่พิเศษ (Assignment)
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ (Lecturer/Training/Ref.)
รางวัลฯ/เครื่องราชฯ (Award / insignia)
รายวิชาที่สอน -Course-
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 325  
เข้าชมปีนี้ : 2,917  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,605  
  วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ (Lecturer/Training/Ref.)
วิทยากร
 • ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ E-learning LMS (2559)
 • ระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา RMS2012 (2556)
การฝึกอบรม/ดูงาน
 • การใช้งาน Office 365 for Education เพื่อเตรียมความหร้อมสู่การเป็น Microsoft Innovative Educator Expert รุ่นที่ 1 (2564)
 • การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL แบบออนไลน์ (2563)
 • การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการออกแบบการเรียนรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ (ไมโครบิต) สำหรับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระดับกลาง (2562)
 • การอบรมครูผู้สอนรายวิชา ระบบทวิภาคี หลักสูตร 30 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2562
 • Korea Research Institute fot Vocational Educational and Training (Krivet) on the Arduino, drone and Mobile apps (2562)
 • อบรมพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว.3 (2561)
 • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี Google Apps For Education  ระดับกลาง (2561)
กรรมการ
 • กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับภาคเหนือ จ.เชียงราย (2564)
 • กรรมการจัดการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับภาคเหนือ จ.สุโขทัย (2562)
 • กรรมการงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคเหนือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จ.ลำปาง (2562)
 • กรรมการจัดการแข่งขันทักษะอินเตอร์เฟสระดับภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (2561)
 • กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ระดับภาคเหนือ จ.อุทัยธานี (2560)