|  
เมนูหลัก Main menu
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺPersonal Info.
ประวัติส่วนตัว ฺMy profile
ประวัติการศึกษา Education
หน้าที่พิเศษ Assignment
ฝึกอบรม/ดูงาน Training
รางวัลที่ได้รับ Award
รายวิชาที่สอน Course
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 102  
เข้าชมปีนี้ : 886  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 1,237  
  ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ รายวิชาที่สอน รหัสวิชา ชั้น จำนวน
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมง
2/2559 โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2116 ปวช.1 1-7 8
2/2559 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2105-2107 ปวช.2 1-4 8
2/2559 โทรศัพท์ 2105-2114 ปวช.3 2-4 7
2/2559 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3128-2005 ปวส.1 TC2 3
รวม 15 26

ภาคเรียนที่ รายวิชาที่สอน รหัสวิชา ชั้น จำนวน
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมง
1/2559 ระบบโทรคมนาคม 3105-2008 ปวส.2 TEL1-2 COM1-2 12
1/2559 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3128-0001 ปวส.1 TC5 4
1/2559 ระบบสื่อสารดิจิตอล 3105-2009 ปวส.2 IND1-2 5
1/2559 วิทยาการก้าวหน้าโทรคมนาคม 3105-2308 ปวส.2 TEL1-2 8
รวม 9 29