|  
เมนูหลัก Main menu
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺPersonal Info.
ประวัติส่วนตัว ฺMy profile
ประวัติการศึกษา Education
หน้าที่พิเศษ Assignment
ฝึกอบรม/ดูงาน Training
รางวัลที่ได้รับ Award
รายวิชาที่สอน Course
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 102  
เข้าชมปีนี้ : 886  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 1,237  
  ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ รายวิชาที่สอน รหัสวิชา ชั้น จำนวน
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมง
2/2560 โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2116 ปวช.1 1-8 8
2/2560 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3128-2006 ปวส.2 TC3-4 9
2/2560 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 3128-2115 ปวส.2 TC2 4
2/2560 การสื่อสารข้อมูล 3128-2301 ปวส.2 TC1-2 6
รวม 13 27

ภาคเรียนที่ รายวิชาที่สอน รหัสวิชา ชั้น จำนวน
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมง
1/2560 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2105-2004 ปวช.1 1-8 21
รวม 8 25