|  
เมนูหลัก Main menu
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺPersonal Info.
ประวัติส่วนตัว ฺMy profile
ประวัติการศึกษา Education
หน้าที่พิเศษ Assignment
ฝึกอบรม/ดูงาน Training
รางวัลที่ได้รับ Award
รายวิชาที่สอน Course
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 102  
เข้าชมปีนี้ : 886  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 1,237  
  ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ รายวิชาที่สอน รหัสวิชา ชั้น จำนวน
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมง
1/2560 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2105-2004 ปวช.1 1-8 21
รวม 8 25