|  
เมนูหลัก Main menu
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺPersonal Info.
ประวัติส่วนตัว ฺMy profile
ประวัติการศึกษา Education
หน้าที่พิเศษ Assignment
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ Lecturer/Training/Referee
รางวัลที่ได้รับ Award
รายวิชาที่สอน Course
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 237  
เข้าชมปีนี้ : 3,001  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,490  
  โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2166
เอกสารประกอบการสอน : โทรคมนาคมเบื้องต้น 2105-2166  : File  ALL 
 • INTRODUCE
 • หน่วยที่ 1ความรู้พื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 • หน่วยที่ 2สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
 • หน่วยที่ 3การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล
 • หน่วยที่ 4โทรศัพท์
 • หน่วยที่ 5การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์
 • หน่วยที่ 6โทรศัพท์เคลื่อนที่
 • หน่วยที่ 7การสื่อสารไมโครเวฟ
 • หน่วยที่ 8การสื่อสารผ่านดาวเทียม
 • หน่วยที่ 9การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง
 • หน่วยที่ 10โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol)

สื่อการเรียน MS POWERPOINT
 
  
 • INTRODUCE 
 • สื่อฯหน่วยที่ 1ความรู้พื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 • สื่อฯหน่วยที่ 2สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
 • สื่อฯหน่วยที่ 3การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล 
 • สื่อฯหน่วยที่ 4โทรศัพท์ 
 • สื่อฯหน่วยที่ 5การสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 • สื่อฯหน่วยที่ 6โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 • สื่อฯหน่วยที่ 7การสื่อสารไมโครเวฟ 
 • สื่อฯหน่วยที่ 8การสื่อสารผ่านดาวเทียม 
 • สื่อฯหน่วยที่ 9การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง 
 • สื่อฯหน่วยที่ 10โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol)