|  
เมนูหลัก Main menu
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺPersonal Info.
ประวัติส่วนตัว ฺMy profile
ประวัติการศึกษา Education
หน้าที่พิเศษ Assignment
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ Lecturer/Training/Referee
รางวัลที่ได้รับ Award
รายวิชาที่สอน Course
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 164  
เข้าชมปีนี้ : 1,984  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 3,473  
   ระบบสื่อสารดิจิตอล 3105-9009
เอกสารประกอบการเรียน
 • หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสื่อสารดิจิตอล Fundamental 
 • หน่วยที่ 2 สัญญาณและระบบ  Signal and System 
 • หน่วยที่ 3 PAM : Pulse Amplitude Modulation 
 • หน่วยที่ 4 PWM : Pulse Width Modulation and PPM : Pulse Position Modulation 
 • หน่วยที่ 5 ASK : Amplitude Shift Keying 
 • หน่วยที่ 6 FSK : Frequency Shift Keying  
 • หน่วยที่ 7 PSK : Phase Shift Keying (BPSK, QPSK) 
 • หน่วยที่ 8 TDM : Time Division Multiplex 
 • หน่วยที่ 9 PCM : Pulse Code Modulation 
 • หน่วยที่ 10 Error Code and CRC 
 • หน่วยที่ 11 High Speed data : SONET and SDH 
 • หน่วยที่ 12 FDMA TDMA and CDMA