|  
เมนูหลัก -Main menu-
หน้าหลัก Back to Homepage
ข้อมูลครู ฺ-Personal Info-
ประวัติส่วนตัว ฺ(My profile)
ประวัติการศึกษา (Education)
หน้าที่พิเศษ (Assignment)
วิทยากร/ฝึกอบรม/กรรมการ (Lecturer/Training/Ref.)
รางวัลฯ/เครื่องราชฯ (Award / insignia)
รายวิชาที่สอน -Course-
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 257  
เข้าชมปีนี้ : 4,186  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,945  
   ระบบสื่อสารดิจิตอล 3105-9009
เอกสารประกอบการเรียน
 • หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสื่อสารดิจิตอล Fundamental 
 • หน่วยที่ 2 สัญญาณและระบบ  Signal and System 
 • หน่วยที่ 3 PAM : Pulse Amplitude Modulation 
 • หน่วยที่ 4 PWM : Pulse Width Modulation and PPM : Pulse Position Modulation 
 • หน่วยที่ 5 ASK : Amplitude Shift Keying 
 • หน่วยที่ 6 FSK : Frequency Shift Keying  
 • หน่วยที่ 7 PSK : Phase Shift Keying (BPSK, QPSK) 
 • หน่วยที่ 8 TDM : Time Division Multiplex 
 • หน่วยที่ 9 PCM : Pulse Code Modulation 
 • หน่วยที่ 10 Error Code and CRC 
 • หน่วยที่ 11 High Speed data : SONET and SDH 
 • หน่วยที่ 12 FDMA TDMA and CDMA